Anhsin

Anhsin - מופעל על ידי קבוצת iStarUSA. Anhsin מספקת מתלים ניידים ותאי כונן מסוג hot-swap. מוצרינו עונים על הצרכים התובעניים של תעשיות כגון ייצור אודיו-וידאו. מבני אלומיניום איכותיים מסייעים בפיזור חום, מבטיחים עמידות ומצמצמים את המשקל הכולל של ציוד השרת שלך. ציוד Anhsin מותאם ל-RAID כדי למקסם את יעילותך ולמזער את הסכנה של אובדן נתונים. יכולות ה-hot-swap של המוצרים שלנו מאפשרים לך להחליף במהירות כוננים קשיחים ללא זמן השבתה. יש לנו פתרונות עבור הצרכים והדרישות שלך, החל מפתרונות מיוחדים, דרך התאמה אישית ועד ל- OEM/ODM.

Drive Cage Division Product Spotlight
New Products
T-7DE-SS
Hotswap 3.5": 1
5.25" Drives: 1
5.75" x 1.65" x 7.36"
146.0 mm x 41.9 mm x 186.9 mm
BPU-128DE-SS
Hotswap 2.5": 8
5.25" Drives: 1
5.75" x 1.65" x 6.30"
146.0 mm x 41.9 mm x 160.0 mm
BPX-35TF-SA
Hotswap 2.5": 1
3.5" Drives: 1
4.00" x 0.99" x 5.75"
101.6 mm x 25.1 mm x 146.0 mm
BPX-35U3-SA
Hotswap 2.5": 1
3.5" Drives: 1
4.00" x 0.99" x 6.52"
101.6 mm x 25.1 mm x 165.6 mm
BPX-124-SA
Hotswap 2.5": 4
5.25" Drives: 1
5.75" x 1.65" x 6.69"
146.0 mm x 41.9 mm x 169.9 mm
BPX-525-SA
Hotswap 3.5": 1
5.25" Drives: 1
5.75" x 1.65" x 7.38"
146.0 mm x 41.9 mm x 187.5 mm
BPU-350SATA-KL
Hotswap 3.5": 5
5.25" Drives: 3
5.75" x 4.96" x 8.25"
146.0 mm x 126.0 mm x 209.5 mm
BPU-340SATA-KL
Hotswap 3.5": 4
5.25" Drives: 3
5.75" x 4.96" x 8.03"
146.0 mm x 126.0 mm x 204.0 mm
BPU-230SATA-KL
Hotswap 3.5": 3
5.25" Drives: 2
5.75" x 3.39" x 8.22"
146.0 mm x 86.1 mm x 208.8 mm