Added products to the Spec cart will be collaborated on a spread sheet that can be viewed and downloaded when you click here.Spec (0) | Tech Support
中文 | English
  

חֶברָה

תמיכה

קהילה & חברה

חדר עיתונאים
 
צרו קשר | Manufacture |   


עמוד בית
נתינה בכל רחבי העולם
הקלה במקרי אסון
השקעה קהילתית
הקבוצה לחיסול העבדות
עמוד בית > קהילה & חברהנתינה בכל רחבי העולם

שנה את עולמו של ילד עוד היום! יוזמה חדשה של קבוצת iStarUSA תנסה להשפיע ישירות על חיי ילד על ידי אימוץ צרכיו הכספיים. מאמץ זה הוא התחייבות לזמן ארוך, כזה שקבוצת iStarUSA מאמינה כי יהיה בעל השפעה גדולה על מקבלי החסות שלנו שלנו בעוד שנים רבות מעכשיו. אנו מתחייבים לקשר עם קבוצה של 101 ילדים בכל רחבי העולם ולהעניק להם את מה שהסביבה הטבעית שלהם לא יכולה להשיג. למרות שאנו עלולים לא לפגוש אותם לעולם פנים אל פנים, מביא הדבר שמחה רבה לארגון שלנו, כי אנו יודעים שמאמצינו, אם כי הם קטנים, גורמים להבדלים גדולים בחייהם.

הקלה במקרי אסון

בתור חברה גלובלית, iStarUSA נותנת סיוע מעשי של הקלה במקרה אסון. השותפות שלנו עם סוכנויות שונות סיפקה סיוע מיידי לאלה שאיבדו את ביתם בטייפון מורקוט, ואנו המשכנו בהשתדלות לסייע במאמצי הבניה באירוע שהשפיע על יותר מ-850,000 משקי בית. כאזרחית העולם כולו, iStarUSA מקווה שיוזמתינו להיות חלק מההצלה כמו גם מההתאוששות תמשיך לסייע רבות לאלה שאיבדו את יקיריהם ואת בתיהם באסונות טבע בלתי צפויים.

השקעה קהילתית

הליכה של מייל וחצי בשלג לבית הספר הגיעה לרמה חדשה. כמאמץ מלחמה בעוני, iStarUSA הייתה חלק מהחייאת החינוך בגיזהו, אחת הפרובינציות העניות ביותר של סין. רוב הילדים גדלו בחוות כפריות בעלות כבישים בוגדניים, תקשורת הקרובה לאפס ורמת חיים נמוכה ביותר. על-ידי השקעה בעתידם, iStarUSA מקווה כי הם יהיו אלה שיביאו להבדל בקהילתם וחברתם עם הידע שירכשו. אנו מקווים גם כי על ידי היוזמה שלנו, יותר ארגונים יבינו את הצורך להילחם בעוני באמצעות חינוך. מאז שנת 2000 יותר מ- 10 בתי ספר כבר הוקמו באזורים הכפריים של גיזהו.

הקבוצה לחיסול העבדות

הסחר בבני אדם הוא בעיה חברתית מרכזית במדינות רבות, וקבוצת iStarUSA הצטרפה אל המאמצים של ארגונים ברחבי העולם, במטרה להביא לחיסול בסחר בני אדם. אנו מקווים כי תמיכתנו תסייע במימון אלה הפועלים כדי להעלות את המודעות העולמית לבעיה הנוכחית, ושל אלה המשתדלים להביא לשינוי. המאמץ שלנו גם יושט לקורבנות בעת שיקומם, וכן יחבור עם עוד ארגונים למטרות רווח כדי לחלוק חזון של המחר, ללא סחר בבני אדם. "לעולם אל תפקפק כי קבוצה קטנה של אנשים מחויבים יכולים לשנות את העולם. למעשה, זהו הדבר היחיד שאי פעם שינה" - מרגרט מיד.

מחקר

iStarUSA לקחה ללב את ההשפעות של סרטן השד על מאות אלפי נשים ברחבי העולם. אנו מחוייבים להליכה לצד אלה שנפגעו, כיוון שסרטן השד הוא הסרטן הנפוץ ביותר בקרב נשים והסיבה השנייה בגודלה למוות אצל נשים. אנו מספקים תמיכה לחקר הסרטן המאפשר לנשים להתמצא במידע הרפואי והאישי המסובך אודות סרטן השד ולחנך אותן להגיע להחלטות הטובות ביותר בחייהן.אודות iStarUSA חדר עיתונאים שירותי iStarUSAcare בוני ייצור עסקיים

מידע אודות החברה הודעות לעיתונות בקשות לתיקון והחזרה היכן לקנות
אבני דרך ניוזלטר בדיקת סטטוס של RMA הפוך לספק
פרטנרים לטכנולוגיה סקירה & מאמרים בקשות לתמיכה טכנית התחל את הפרוייקט שלך עוד היום
הזדמנויות עבודה עלוני מוצרים הורדות
מדיה של תערוכות מקצועיות ספריית מדיה
מדיה וידיאו
מנוי לניוזלטר
 iStarUSA Group, 727 Phillips Drive, City of Industry, CA 91748, USA. Telephone: 1-888-989-1189 (Toll-free); FAX 1-626-301-0588.
© 2010-2017 iStarUSA Inc., All Rights Reserved.     Customer Satisfaction Survey | Privacy Statement | Feedback
Product specifications subject to change without notice. Pictures and drawings may include optional components.