ผลการตอบรับ
เรามีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าอย่างสุดความสามารถ ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนให้เราก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง

หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับสินค้าหรือการบริการของเรา กรุณาสละเวลากรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อแจ้งให้เราทราบ จดหมายทุกฉบับจากลูกค้าช่วยพัฒนาให้เรามีการบริการที่ดีขึ้นในอนาคต
* ช่องที่ต้องกรอกข้อมูล
*
ชื่อบริษัท
*
ชื่อเต็ม
*
เบอร์โทรศัพท์
*
อีเมล
 
สินค้า
ไม่พอใจมาก → พึงพอใจมาก
1 2 3 4 5 ไม่มี
  ความรวดเร็วในการตอบ
  ความสมบูรณ์ในการตอบ
  การบริการด้านเทคนิค
  ส่งผลิตภัณฑ์ถึงตามเวลาที่กำหนด
  สภาพบรรจุภัณฑ์
  ประสิทธิผลของข้อมูลผลิตภัณฑ์ออนไลน์
  การตอบรับคำขอช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อมูลออนไลน์
  การบริการลูกค้าโดยรวม


คำแนะนำ / ความคิดเห็น: