ซ่อมและคำร้องRMA
 • นโยบาย RMA
 • ขั้นตอน RMA
 • การรับประกัน

นโยบาย RMA

1. ผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่ได้ใช้ ไม่ได้ขาย (โดยผู้แทนจำหน่ายหรือบุคคลที่สาม 3) ยังไม่ชำรุดที่ได้รับพิสูจน์แล้วว่าเป็นสินค้ามีตำหนิภายใน 7 วันนับจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้จะถูกลงไว้ว่าเป็นสินค้าชำรุดตั้งแต่จุดจำหน่าย ("DOA") จะถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของ iStarUSA
 1. ก. ผู้ซื้อต้องเคลมสินค้าDOA ของบริษัท iStarUSA ภายใน 7 วันนับจากวันที่ที่ระบุในใบแจ้งหนี้
 2. ข. สินค้าDOAจะกลายเป็นสินค้า RMAโดยอัตโนมัติ ภายใน 7 วันหลังจากวันที่ที่ระบุในใบแจ้งหนี้
 3. ค. จะต้องคืนสินค้าDOA กลับไปยังบริษัท iStarUSA ภายในสิบห้า (15) วันหลังจากได้รับหมายเลข RMA
 4. ง. บริษัท iStarUSAขอสงวนสิทธิ์ในการซ่อม เปลี่ยน หรือให้เครดิตกับลูกค้าที่มีสินค้า DOA
สินค้าที่พิสูจน์แล้วว่ามีตำหนิที่ยังอยู่ในระหว่างการรับประกัน บริษัท iStarUSA จะเป็นผู้รับผิดชอบหรือซ่อมแซม เมื่อเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้:
 1. a. ก. หากรอยจากสินค้าของ iStarUSA เป็นผลจากวัสดุ และ/หรือจากพนักงานในระหว่างการทำงาน (รอยขีดข่วน/รอยบุบ/อื่นๆ) จะถือว่าเป็นสินค้าเสียหาย ไม่ใช่ตำหนิ และจะถือว่าการรับประกันเป็นโมฆะ
 2. ข. ส่งสินค้าไปยังบริษัท iStarUSA ภายในสิบห้า(15)วัน หลังจากได้รับหมายเลข RMA
 3. ค. เคสจะต้องไม่มีร่องรอยว่าถูกนำไปเชื่อมต่อกับระบบ (การประกอบ: การใส่CD-ROM การต่อ ถอดแหล่งจ่ายไฟ หรือติดสติ๊กเกอร์ เป็นต้น
 4. ง. แหล่งจ่ายไฟจะต้องไม่เคยถูกเปิดหรือใช้งานมาก่อน

ขั้นตอน RMA

 1. หากคุณคิดว่าสินค้าของ iStarUSA มีตำหนิระหว่างการรับประกัน กรุณาล็อกอินเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.istarusa.com/ เพื่อกรอกแบบฟอร์ม RMA
 2. เมื่อได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว ทางบริษัท iStarUSA จะออกหมายเลข RMA ภายในสอง (2) วันทำการ
 3. ทางiStarUSA จะไม่รับสินค้าจนกว่าจะได้รับหมายเลข RMA
 4. หมายเลข RMA แต่ละชุดจะมีอายุการใช้งานไม่เกิน 15 วัน หากคุณไม่ได้นำส่งสินค้า DOA/RMA ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะต้องกรอกข้อมูลเพื่อขอหมายเลขRMA ใหม่
 5. ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างการส่งสินค้า DOA/RMA กลับบริษัท iStarUSA ทางบริษัท iStarUSA จะใช้บริการ UPS ภาคพื้นในการขนส่ง หากลูกค้าต้องการให้ส่งสินค้ากลับด้วยวิธีการอื่นที่เร็วขึ้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งด้วยตนเอง
 6. บริษัทiStarUSAขอสงวนสิทธิ์การรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งของสินค้า DOA หรือ RMA โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนการเซ็นเอกสารส่งสินค้าจากบริษัทขนส่ง โดยปกติแล้ว ลูกค้าจะเคลมความเสียหายที่เกิดจากการขนส่งได้ในก่อนที่คนขับรถของบริษัทขนส่งขอให้ลูกค้าเซ็นชื่อรับสินค้าเท่านั้น บริษัทขนส่งจะไม่รับรองในความเสียหายใดๆที่แจ้งหลังจากผู้ส่งสินค้าได้ส่งสินค้าถึงมือผู้รับแล้ว
 7. บริษัท iStarUSA ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบหากลูกค้าคืนสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากฝ่าย RMA ก่อน
 8. หากภายหลังการตรวจสอบสินค้า DOA หรือ RMA ของ iStarUSAที่ถูกแจ้งว่ามีตำหนิแล้วพบว่ายังคงใช้งานได้ดีหรือระยะเวลาประกันถูกหยุดไว้ สินค้านั้นจะถูกคิดค่าบริการ 15.00 ดอลล่าร์สหรัฐ ไม่รวมค่าส่งและค่าประกัน

การรับประกัน

iStarUSAcare Services ให้ความสำคัญกับธุรกิจของคุณและเรามุ่งมั่นที่จะให้บริการที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมแก่ลูกค้าที่มีค่าของเรา หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการรับประกันของเราโปรดติดต่อเราผ่านทางอีเมลหรือการสนับสนุนทางโทรศัพท์ * โปรดทราบว่าการรับประกันแบบมีข้อ จำกัด ของเราใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อผ่านผู้จัดจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น หลักฐานการซื้ออาจต้องใช้เมื่อส่งคำขอขอรับการรับประกัน

เราจะทำอะไรบ้าง:

หากพบว่าสินค้ามีตำหนิภายในเวลารับประกันสินค้า iStarUSAcare จะซ่อม รวมไปถึงเปลี่ยนอะไหล่ที่มีตำหนิด้วยอะไหล่ใหม่หรือเทียบเท่าโดยไม่เรียกเก็บเงินเพิ่มจากเจ้าของ ส่วนอะไหล่ที่เปลี่ยนใหม่จะมีระยะเวลารับประกันเทียบเท่ากับเวลารับประกันคงเหลือโดยไม่เริ่มนับใหม่จากวันที่เปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่
ระยะเวลารับประกันนี้ใช้ได้เฉพาะใน ห้าสิบ (50) มลรัฐในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเท่านั้น.

ระยะเวลาการรับประกัน

ประเภทสินค้า ชื่อรุ่น ระยะเวลา
แชสซีสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม(iStarUSA) D Storm, D Value, E Storm, EX Storm, M Storm, G Storm, EX Storm, V Storm, A/V series, S series (อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น เช่น พัดลม ไฟแอลอีดี ยูเอสบี เป็นต้น) 1 ปี
ตู้(Claytek) เฉพาะตู้หรือแร็ค (รุ่นWN, WG, WGO, WQ, WSM, WM, WUT, WOW, WU, WB, WO, WO2, WOS, WX, WUL, WT-TV) รับประกันตามเวลาที่กำหนด
เครื่องจ่ายไฟ(Xeal) IX รุ่น
IS รุ่น
TC รุ่น
3 ปี
5 ปี
1 ปี
ผลิตภัณฑ์จัดเก็บข้อมูล(RaidAge) MAGE, IAGE, DAGE, ZAGE, CAGE, SAGE, GAGE, EAGE series 1 ปี
ผลิตภัณฑ์ UPS(ClayPower) UPS, PDU, SV-UPS series 1 ปี
สายเคเบิล(Rodaled) All 1 ปี
อุปกรณ์เสริม ตู้เก็บข้องT, รุ่นWA, อุปกรณ์เสริมพัดลม, อุปกรณ์เสริมแร็ค, อุปกรณ์เสริมDIY เป็นต้น 1 ปี
* ระยะเวลารับประกันเริ่มนับจากวันที่ระบุในใบแจ้งหนี้เสมอ


กรุณาตรวจสอบลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับผลิตภัณฑ์ เรามีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นอย่างละเอียดก่อนการขนส่งเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีรอย เราจึงจะขอสงวนสิทธิ์การรับผิดชอบต่อรอยขีดข่วน รอยบุบหรืออื่นๆ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อเราทันที

การประกันครอบคลุมอะไรบ้าง?

iStarUSAcareครอบคลุมการรับประกันสินค้าภายในเวลารับประกันดังนี้: (ก) ผลิตภัณฑ์ต้องทำงานได้ดีเมื่อใช้งานตามปกติ (ข) ผลิตภัณฑ์จะต้องไม่มีตำหนิอันเกิดจากวัสดุหรือเกิดระหว่างกระบวนการผลิต (ค) ผลิตภัณฑ์จะต้องทำงานสอดคล้องกับคุณสมบัติที่ระบุไว้

การรับประกันไม่ครอบคลุมสิ่งใดบ้าง

iStarUSAcare Service ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อความชำรุดหรือเสียหายดังนี้:
หากผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดละเลยติดตั้งไม่ถูกต้องเสียหายหรือมีการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในหรือภายนอกหรือเกิดความเสียหายจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องหรือใช้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม
ผลิตภัณฑ์ที่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด ถูกละเลย หรือติดตั้งอย่างไม่ถูกต้อง เสียหายทางกายภาพหรือปรับเปลี่ยนทั้งภายในและภายนอก เสียหายจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องหรือใช้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม
การรับประกับแบบมีเวลาจำกัดนี้ไม่สามารถใช้กับความเสียหายอันมีสาเหตุจากหรือเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ที่ถูกไฟไหม้ จมน้ำ กัดกร่อน การทำลายทางชีวภาพหรือถูกกระแสไฟทำให้ไม่สามารถทำงานตามที่ระบุไว้ตามรายการคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ของ iStarUSA โดยรวมไปถึงการใช้กระแสไฟแรงสูงจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและฟ้าผ่า
ผลิตภัณฑ์ที่มีการซ่อมแซมจากที่อื่นนอกเหนือจาก iStarUSAcare
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อื่นที่ได้รับการรับประกันจากผู้ผลิตอื่นแล้ว
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่พบเครื่องหมายเดิม (เครื่องหมายการค้า หมายเลขซีเรียล) ที่อาจเลือน ถูกแก้ หรือลบออกแล้ว
ผลิตภัณฑ์ชำรุดหรือเสียหายจากการทำของเหลวหรือสารอื่นหกใส่ (เช่น ความเสียหายจากน้ำ ฝุ่น และบุหรี่) อุณหภูมิที่สูงเกินไป หรือความชื้น และสภาพสิ่งแวดล้อมอื่น
ข้าพเจ้าเข้าใจและเห็นด้วยกับข้อกำหนดข้างต้น
หมายเหตุ: กรุณาตรวจสอบก่อนว่าได้เปิดป๊อปอัพเว็บไซต์ของเราแล้ว